QA | Vision Inspection Systems - BoxChek | QA | Vision Inspection Systems - CartonChek | Quality Assurance Systems | QA | Vision Inspection Systems

System Kontroli Wizyjnej GlueChek

GlueChek for Folding Carton Industry

System analizuje wzór klejenia, aby upewnić się, czy nie występują żadne problemy podczas klejenia. W przypadku wykrycia defektu klejenia system GlueChek™ sygnalizuje to alarmem powiadamiającym operatorów, a następnie zaznacza wadliwe opakowanie i zapisuje obraz defektu. System pozwala odpowiednio zidentyfikować wady i usunąć je jeszcze przed wysyłką, dzięki czemu producenci opakowań kartonowych mogą teraz dostarczać idealnie sklejone pudła do swoich klientów.


Would you like pricing?

SPEAK TO AN EXPERT