BRANŻA OPAKOWANIOWA

Jako światowy lider w dziedzinie innowacji dotyczących opakowań żywności i napojów oraz urządzeń do dozowania płynów, Valco Melton jest w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie opakowań. Niezależnie od tego, czy chodzi o zgrzewanie kartonów, zamykanie opakowań, szybkie pakowanie napojów, paletyzowanie, formowanie tacek, mocowanie słomek, czy też kontrolę zgrzewów opakowań zbiorczych, firma Valco Melton dysponuje jednymi z najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie, które spełniają złożone wymagania różnych systemów dozowania i kontroli szczelności zamknięć. Zapewniamy współpracę z zespołem klienta przy tworzeniu najlepszych z punktu widzenia użytkownika i wymogów zakładu produkcyjnego opakowań, niezależnie od tego, czy wymagają one zastosowania naszych rozwiązań opakowaniowych w zakresie systemów pneumatycznych czy technologii „topienia na żądanie“ (Melt-On Demand).

Rozwiązania firmy Valco Melton gwarantują poprawę jakości opakowań, zmniejszenie ilości zużytych materiałów eksploatacyjnych (takich jak klej) oraz częstotliwości wymiany części i konieczności stosowania sprężonego powietrza. Stawiamy sobie za cel obniżenie kosztów ponoszonych przez klientów w ramach procesu produkcyjnego oraz zwiększenie wydajności, skrócenie przestojów maszyn i uzyskanie rzeczywistego zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem natychmiastowej redukcji kosztu pakowanego produktu.

Zainteresowane osoby z przyjemnością poinformujemy o wszystkich oferowanych przez nas rozwiązaniach w zakresie pakowania z zastosowaniem kleju topliwego oraz o jedynym w swoim rodzaju programie badawczo-oceniającym (T&E), posiadającym najlepszą branżową Gwarancję Wydajności.

Take a virtual tour of our packaging solutions here!