BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne mogą być udostępnione dla konkretnego projektu za pośrednictwem lokalnego przedstawiciela handlowego. Twój dedykowany przedstawiciel dokona uzgodnień z laboratorium i grupą inżynieryjną w zakresie sprzętu i materiałów, które mają być poddane badaniom. Po zakończeniu badania kierownik laboratorium sporządzi formalny dokument z wynikami badania, który zostanie przekazany klientowi i bezpośredniemu przedstawicielowi handlowemu. Każdy klej lub płyn przeznaczony do badania musi być dostarczony w pojemnikach zgodnych z normami branżowymi oraz z odpowiednimi arkuszami danych na temat bezpieczeństwa materiału (MSDS).