POLITYKA W ZAKRESIE NAPRAW I ZWROTÓW

A cost-effective in-house repair and return policy covers most major system components.  Ekonomiczna polityka napraw u producenta i zwrotów obejmuje większość głównych elementów systemu. Aby zapobiec długim przestojom systemu, klienci mogą skorzystać z części pochodzących z wypożyczalni (obowiązuje opłata za wynajem, w zależności od dostępności poszczególnych części).

W przypadku zwrotu produktów w zamian za uznanie, osoba zajmująca się sprzedażą bezpośrednią/ serwisem lub przedstawiciel działu obsługi klienta musi podać zatwierdzony Numer Autoryzacji Zwrotu (RA#).

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym Biurem Sprzedaży/ Serwisu firmy Valco Melton.