KONSERWACJA PREWENCYJNAE

Firma Valco Melton oferuje klientom kompleksowy program konserwacji prewencyjnej. Zapewniamy możliwość zawarcia umowy serwisowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta, posiadanych urządzeń firmy Valco Melton i zakładu produkcyjnego klienta. Typowy program przewiduje okresowe przeglądy i serwis, aby zapewnić, że urządzenia firmy Valco Melton działają na optymalnym poziomie przez cały cykl życia produktu. Zakładany jest dziennik serwisowy, który jest aktualizowany przy każdej zaplanowanej wizycie.

Szczegóły dotyczące Usług Serwisowych

Valco Melton will develop a preventive maintenance plan to match your specific product, your environment, and your level of need. A Valco Melton certified service technician(s) will visit your site on a regularly scheduled basis to inspect and test product functionality, inspect plumbing (glue/air) connections, inspect and adjust mechanical alignment, and inspect for signs of abnormal wear. The technician will inspect the overall product integrity to confirm compliance with original Valco Melton product life cycle specifications. Product training and orientation for customer’s new personnel can also be provided as an added feature of this service.

Valco Melton Scope of Responsibility

Firma Valco Melton każdorazowo opracowuje plan konserwacji prewencyjnej dopasowany do konkretnego produktu, środowiska i poziomu potrzeb klienta. Technicy serwisowi Valco Melton będą regularnie odwiedzać zakłady klienta, aby sprawdzić i przetestować funkcjonalność produktu i połączenia hydrauliczne (klej/powietrze), sprawdzić i wyregulować ustawienia mechaniczne oraz skontrolować, czy nie ma oznak zużycia. Technik sprawdza ogólną integralność produktu w celu potwierdzenia zgodności z oryginalnymi specyfikacjami cyklu życia produktu firmy Valco Melton. Szkolenie i orientacja produktowa dla nowego personelu klienta może być zapewniona jako dodatkowa usługa.

Zakres Odpowiedzialności Firmy Valco Melton

  • Zaplanowanie serwisu przez certyfikowanych instalatorów.
  • Zapewnienie, że serwis jest zgodny ze specyfikacją producenta.
  • Przeprowadzenie prac w odpowiednim czasie.
  • Zidentyfikowanie wszelkich nierozwiązanych problemów.
  • Zapewnienie punktu serwisowego do kontaktu z klientem.

Zakres Odpowiedzialności Klienta

  • Przekazanie Zespołowi Serwisowemu danych upoważnionej osoby kontaktowej w celu zaplanowania działań koordynujących na miejscu.
  • Powiadomienie Zespołu Serwisowego Valco Melton o wszelkich specjalnych poświadczeniach bezpieczeństwa lub innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem lub ubezpieczeniem mających wpływ na ich wizytę.
  • Wyznaczenie terminu realizacji usługi.
  • Przekazanie danych osoby kontaktowej do odbioru prac.