Produkcja Taśm Opakowaniowych

Rozwiązania w zakresie produkcji taśm opakowaniowych różnią się w zależności od konkretnego procesu, ale najczęściej instalowane konfiguracje wymagają dużej szybkości topnienia, aby zaspokoić potrzeby w zakresie dozowania kleju na liniach o dużej szerokości i prędkości.

Urządzenia SmartDrum służą do wstępnego topienia klejów dostarczanych w formatach 200L. Instalacja topielników serii SmartMelt jako zbiorników buforowych zapewnia stabilizację termiczną kleju i optymalną kontrolę dozowania.

W celu zagwarantowania bezsmugowej aplikacji oraz precyzyjnego rozprowadzenia kleju na całej szerokości taśmy opakowaniowej, należy wykorzystać aplikator ConverCoat z technologią prętów obrotowych i mechaniczną regulacją precyzji.

Aplikatory Akura M zostały wyposażone w automatyczny system regulacji gramatury, który można dodatkowo połączyć w zamkniętej pętli z liniowym systemem pomiaru gramatury, gwarantując precyzję wymaganą przy rozprowadzaniu kleju.

Packing Tape Manufacturing