Pattern Controls | Pattern Controls | Pattern Controls & Valve Drivers | Specialty

MCP-6

MCP6 Adhesive Pattern ControlUkład regulacji desenia nanoszenia kleju

MCP-6 jest wielofunkcyjnym, 6-kanałowym układem regulacji nanoszenia kleju przeznaczonym do sterowania każdym z topielników zbiornikowych w ofercie Valco Melton. Układ ma postać niezależnego panelu sterowniczego do mocowania w pionie. MCP-6 może kierować pracą dowolnego zaworu sterowanego napięciem 24 VDC – po 2 zawory na kanał. Wszystkie złącza przewodów sygnalizacyjnych na karcie regulatora są w standardzie Phoenix ContactTM, co znacznie ułatwia użytkownikowi podłączanie zaworów i fotokomórek. Każdy układ dostarcza się z przewodami z niezarobionymi końcówkami.

• 6 programowalnych wyjść sterujących 24 VDC i 4 wejścia sygnalizacyjne
• Karty i podzespoły w obudowie
• Możliwość sterowania na podstawie sygnału z zegara lub
czujników prędkości pracy linii technologicznej
• Możliwość klejenia w oszczędnym trybie ściegowym
• Możliwość kierowania klejeniem na linii o prędkości maks.
240 m/min (800 ft/min)
• Zapis maks. 99 programów produkcyjnych w pamięci

Would you like pricing?

SPEAK TO AN EXPERT