Zabezpieczanie Forniru Włókniną

Fornir stosowany na liniach produkcyjnych do okleinowania profili może zostać poddany wstępnej obróbce i zmagazynowany w postaci zwoju. Przed rozpoczęciem właściwego procesu oklejania, zwinięty fornir zazwyczaj dodatkowo zabezpieczany jest warstwą włókniny, mocowaną przy użyciu kleju topliwego. Procedura ta ma na celu niedopuszczenie do łamania się materiału podczas jego zginania na krawędziach płyt o niewielkim promieniu krzywizny.