Rozwiązania z podziałem na produkty

Urządzenia do kontroli jakości

Dysponujemy urządzeniami do kontroli jakości, które umożliwiają, między innymi, identyfikację kolorów, okienek i wstawek oraz usuwanie wybrakowanych kartonów wraz z monitorowaniem błędów podwójnego podawania i nieprostopadłości oraz nadzorowaniem liniowego nanoszenia kleju. Elementy kontrolne i czytniki kodów wykrywają opakowania z wadami produkcyjnymi, co pozwala na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i uzyskanie idealnego produktu końcowego. Zaawansowane systemy sterowania wzorami nanoszenia, wyposażone w najnowocześniejsze oprogramowanie zarządzające, dysponują zdalnym sterowaniem i monitoringiem oraz systemem śledzenia produkcji, który umożliwia menedżerom ds. jakości przeprowadzanie późniejszych analiz. Dysponując powyższymi narzędziami, producenci mogą być pewni, że każdy jednostkowy wyrób zostanie skontrolowany i, po usunięciu wybrakowanych opakowań i kartonów, sprawnie dostarczone do konsumentów produkty końcowe będą pod każdym względem nienaganne.  Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z nami już dzisiaj.