Rozwiązania z podziałem na produkty

Topielniki do kleju PUR

Urządzenia te zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o topieniu i dozowaniu termoplastycznych klejów poliuretanowych reaktywnych (PUR). Przy ich stosowaniu konieczne jest zapewnienie warunków umożliwiających hermetyczne zamknięcie roztopionego materiału. Dlatego też, urządzenia te wyposażone są w powietrzne układy wtryskowe, które utrzymują ochronną warstwę azotu lub „suchego powietrza“ zakrywającą środki klejące przy każdorazowym otwarciu zbiornika, co zabezpiecza je przed negatywnymi skutkami kontaktu z tlenem i ryzykiem ich twardnienia.  Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z nami już dzisiaj.