Rozwiązania z podziałem na produkty

Zmiana zwojów przy pełnej szerokości

 

W maszynach do produkcji bibuły higienicznej wydajność odgrywa niezwykle istotną rolę, umożliwia bowiem ograniczenie całkowitego kosztu zużycia surowca w przeliczeniu na tonę oraz zwiększenie wielkości produkcji. Kwestia ta jest jednak często pomijana w przypadku sekcji zwijarki maszyny. Po zakończeniu zwoju bibuły higienicznej, odcinek materiału niewielkiej szerokości zostaje przeciągnięty do nowej tulei i nawinięty na nią, po czym następuje powrót do pełnej szerokości wstęgi. Metoda „zmiany zwojów przy pełnej szerokości“ umożliwia ich mocowanie na tulejach bez konieczności zwężania materiału. Rozpoczynanie w ten sposób nowych zwojów zapewnia szybszą i bardziej wydajną ich zmianę oraz zaoszczędzenie czasu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się już dzisiaj z jednym z naszych specjalistów.