Rozwiązania z podziałem na branże

Klejenie i uelastycznianie zagięć w maszynach zwojowych

Maszyny zwojowe stosowane są najczęściej do drukowania w wysokich nakładach magazynów, książek, gazet i innych czasopism. Zwój w sposób ciągły przechodzi z dużą prędkością przez złamywarkę, przy czym następuje zadrukowanie jego powierzchni przez docisk. Proces ten jest o wiele szybszy w porównaniu z maszynami arkuszowymi, w których przeznaczone do zadrukowania arkusze podawane są pojedynczo do zespołu drukującego. Co prawda, zaletę tych ostatnich stanowi możliwość odpowiedniego dobierania rozmiaru i formatu poszczególnych arkuszy, jednak maszyny zwojowe gwarantują w odniesieniu do obu tych parametrów idealną jednorodność. Ponadto niektóre z nich dysponują opcją złamywania, cięcia i perforowania, a generalnie we wszystkich długość ciętego arkusza jest stała.

W procesach klejenia i uelastyczniania zagięć, na papier nanoszona jest woda lub roztwór zmiękczający. Ma to na celu zwilżenie jego często nadmiernie wysuszonej powierzchni, aby nie stała się ona krucha i łamliwa. Dodanie wody lub roztworu zmiękczającego do zawartości kleju chroni go przed wysychaniem w przerwach między procesami roboczymi. Do tego celu stosuje się zwykle metodę przepłukiwania przewodów rurowych w celu ich oczyszczenia z wysuszonego kleju lub niedopuszczaniu do jego schnięcia, co umożliwia zapewnienie starannego i wydajnego procesu drukowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z nami już dzisiaj.