Rozwiązania z podziałem na branże

Laminowanie pośrednie

W procesie laminacji pośredniej obie powierzchnie filtra przyklejane są do dwóch różnych podłoży przy użyciu nanoszenia warstwy kleju, jego rozpylania lub aplikacji ścieżkowej.