Rozwiązania z podziałem na branże

Auto-Lock Box Manufacturing

Opakowania samozamykalne produkowane są zazwyczaj z kartonu lub materiałów falistych. W obu przypadkach wymagane jest zastosowanie składarko-sklejarek różnych rozmiarów z niezbędnym wykonaniem pojedynczego połączenia klejowego krawędzi opakowania oraz podwójnego w dolnym zamknięciu.

Systemy dozujące i oprogramowanie CartonPRO® firmy Valco Melton umożliwiają klejenie nawet najtrudniejszych opakowań samozamykalnych. Dzięki ultraszybkim zaworom nanoszenie punktowe na klapach okazuje się łatwe i zarazem niezawodne. Uzupełnienie istniejącego systemu o czujniki nadzorujące i wyrzutniki do usuwania wybrakowanych produktów zapewni idealne wykonanie każdego bez wyjątku opakowania. Zapamiętywanie pozycji czujnika następuje automatycznie, dzięki czemu nie jest już konieczne wprowadzanie danych przez operatora. Istnieje możliwość gromadzenia w chmurze danych dotyczących jakości i dokonywania podglądu przy użyciu rozwiązań VisiPRO® firmy Valco Melton, co umożliwia ich wykorzystanie w analizach i raportach jakościowych oraz w sprawozdawczości finansowej. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z nami już dzisiaj.