Rozwiązania z podziałem na branże

Produkcja jednorazowych opakowań gastronomicznych

Kartonowe opakowania gastronomiczne jednorazowego użytku często przypominają kształtem muszlę i produkowane są zwykle przy użyciu maszyny formującej tacki, w której nanoszenie kleju ma miejsce na krótko przed zadziałaniem stempla nadającego tacce ostateczny kształt. W przypadku innego rodzaju opakowań, np. na frytki, do ich produkcji można wykorzystać składarko-sklejarkę. Jednorazowe kubki na kawę również zazwyczaj składane są za pomocą prostej składarko-sklejarki, a następnie zamykane przy użyciu kleju topliwego.

Niezależnie od tego, czy produkcja dotyczy kartonowych tacek w kształcie muszli, czy opakowań na frytki, systemy do nakładania materiałów płynnych firmy Valco Melton zapewniają niezrównaną prędkość roboczą i precyzję. Wszędzie tam, gdzie długość i pozycjonowanie nanoszenia odgrywają kluczową rolę i jednocześnie wymagane są duże prędkości robocze (nawet do 220 000 aplikacji na godzinę), zawory dozujące i elementy wyposażenia muszą być każdego dnia równie wydajne. Dzięki zastosowaniu technologii nadzoru CartonPRO® inspection i wyrzutników do usuwania wybrakowanych produktów, można być pewnym, że wszystkie dostarczone wyroby będą wykonane prawidłowo. Oferowane przez firmę Valco Melton systemy jakości VisiPRO® gromadzą w umieszczonej w chmurze bazie danych wszelkie dane w tym zakresie, umożliwiając ich wykorzystanie w analizach i raportach jakościowych oraz w sprawozdawczości finansowej. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z nami już dzisiaj.