Rozwiązania z podziałem na branże

Klejenie bocznych krawędzi (formowanie rękawa)

W produkcji torebek jednowarstwowych, pierwszy etap procesu polega zazwyczaj na utworzeniu z papieru długiego rękawa, którego boczne krawędzie łączone są za pomocą kleju nanoszonego ścieżkowo. Najczęściej wybierany jest w tym przypadku klej topliwy ze względu na jego właściwości schnięcia, które sprawiają, że uzyskuje się szybkie połączenie w przeciągu krótkiego okresu czasu.