Rozwiązania z podziałem na branże

Systemy zamknięcia samoprzylepnego

W przypadku zamknięć samoprzylepnych wyeliminowano konieczność korzystania z dwustronnych taśm wrażliwych na nacisk, dzięki zastosowaniu w ramach tej samej operacji wrażliwego na nacisk kleju topliwego i silikonowego zabezpieczenia antyadhezyjnego. Zastąpienie taśmy transferowej zamknięciem samoprzylepnym może być mniej kosztowne przy użyciu systemu SealTak®, opatentowanego przez firmę Valco Melton. Wrażliwy na nacisk klej topliwy nanoszony jest w postaci wstęgi, pojedynczej ścieżki, szeregu ścieżek lub rozpylanego materiału, a następnie pokrywany ochronną warstwą silikonowego papieru. Środki klejące i papier antyadhezyjny nabywane w ilościach hurtowych są zdecydowanie tańsze od taśmy transferowej, co zapewnia znaczne oszczędności w zakresie kosztów produkcyjnych. Niezależnie od ograniczeń dotyczących szybkości procesu, typu materiału kartonowego i jego szerokości, zastosowanie oferowanego przez firmę Valco Melton urządzenia do aplikacji kleju i zabezpieczenia antyadhezyjnego w połączeniu z wybraną gamą produktów do kontroli jakości sprawia, że powyższy proces produkcyjny staje się rentownym rozwiązaniem biznesowym. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z nami już dzisiaj.