Rozwiązania z podziałem na branże

Produkcja wyrobów medycznych i chirurgicznych

Udoskonalenie metod zapobiegania infekcjom wraz z wzrostem stosowania jednorazowych produktów w chirurgii i medycynie sprawiło, że odnotowujemy dynamiczny rozwój artykułów z materiałów nietkanych w sektorze medyczno-chirurgicznym. Mimo że wyroby z włóknin przeznaczone są do jednorazowego użytku, w procesach ich wytwarzania istnieją rygorystyczne procedury, w których obowiązują często określone ustawowo normy jakości. Wymagania te obejmują wszystkie aspekty produkcji, włącznie z systemami nakładania kleju. Firma Valco Melton specjalizuje się w aplikacjach klejowych stosowanych w branży materiałów nietkanych, współpracując w tym zakresie z renomowanymi klientami na całym świecie i dokładając wszelkich starań, aby powyższe, wymagające ścisłego przestrzegania wytyczne zostały spełnione. Aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z nami już dzisiaj.