Rozwiązania z podziałem na branże

Paletyzacja

Stabilność palet odgrywa istotną rolę dla zapewnienia w 100% bezpiecznej dostawy wyrobów do docelowych klientów. Perfekcyjnie wykonany produkt może zostać uszkodzony w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia opakowań w trakcie ich przenoszenia i transportu.

W tradycyjnych paletyzatorach stosowane jest wielokrotne owijanie całości ładunku rozciągliwą folią, aby nie dopuścić do przemieszczania się indywidualnych opakowań podczas ich przewozu lub składowania. Metoda ta chroni je także przed kurzem i innymi zanieczyszczeniami, z drugiej jednak strony, powoduje gromadzenie się ciepła lub wilgoci w umieszczonym na palecie ładunku po jego owinięciu, co może doprowadzić do uszkodzenia znajdującego się w środku produktu.

Systemy paletyzacyjne, działające w oparciu o dozowanie kleju, nie tylko zapewniają strukturalną zwartość palety, lecz także umożliwiają oszczędności w zakresie kosztów materiałowych (mniejsze zużycie materiału, redukcja powierzchni magazynowej, ograniczenie odpadów) oraz wykazują większą odporność na działanie temperatury i wilgoci podczas całego procesu składowania. Mogą Państwo uzyskać więcej informacji na ten temat tutaj.