Rozwiązania z podziałem na branże

Pakowanie typu Wrap-around

W procesie pakowania typu Wrap-around oznakowany wcześniej wykrój jest składany wokół umieszczonego na nim produktu, po czym następuje naniesienie kleju topliwego na boczne i przednie klapy. Kluczową rolę odgrywa w tym przypadku prawidłowe oznakowanie i złożenie kartonu oraz nałożenie środka klejącego we właściwym miejscu. Błędne ustawienie któregokolwiek z parametrów konfiguracyjnych może odbić się niekorzystnie nie tylko na jakości opakowania, lecz także produktu końcowego.