Rozwiązania z podziałem na branże

Modernizacja systemów taśmowych

Przestarzałe metody zamykania opakowań i pojemników przy użyciu taśmy pakunkowej są często zastępowane systemami wykorzystującymi kleje topliwe. To korzystne z punktu widzenia finansowego rozwiązanie umożliwia ograniczenie kosztów materiałowych, inwentaryzacyjnych i magazynowych. Dzięki zastąpieniu taśmy klejącej systemami dozowania kleju topliwego, uzyskujemy bardziej wytrzymałe niż w innych technologiach zamknięcie, które zapobiega rozerwaniu, manipulowaniu czy modyfikowaniu zawartości opakowań. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do skonsultowania się już dzisiaj z jednym z naszych specjalistów ds. produktu.