Rozwiązania z podziałem na branże

Klejenie punktowe w formowaniu tacek z kartonu falistego

Wykorzystanie tacek z kartonu falistego do transportu świeżej żywności stanowi korzystną z punktu widzenia finansowego alternatywę dla używanych zazwyczaj do tego celu w przemyśle rolniczym drewnianych skrzynek i koszy. Proces formowania kartonu uzależniony jest od stosowanych na linii pakującej urządzeń do składania tacek. Niezależnie od powyższego, odpowiednia wytrzymałość i zwartość tacek uzyskiwana jest na ogół dzięki przymocowaniu ich klap za pomocą trwałego kleju topliwego lub jego zastosowania w połączeniu z klejem stosowanym na zimno.