Rozwiązania z podziałem na branże

Kartonowanie poziome

W początkowej fazie procesu kartonowania, obrotowy podajnik wprowadza na linię pakującą uprzednio wstępnie sklejone rękawy. Wraz z dodarciem przeznaczonego do pakowania produktu, następuje uformowanie opakowania i jego umieszczenie w pozycji umożliwiającej wprowadzenie napełnionego rękawa do otwartego wciąż kartonu, po czym mniejsze klapy po każdej stronie zostają złożone i przyklejone. Następnie składane są i klejone większe klapy, najpierw dolne, a po nich górne, które umożliwiają zamknięcie opakowania. Po zakończeniu procesu, opakowanie podawane jest do kolejnych urządzeń.