Rozwiązania z podziałem na branże

Etykietowanie przy użyciu kleju topliwego

Systemy etykietowania wyposażone w magazynek posiadają istotne zalety w porównaniu z systemami rolkowymi. Zapewniają one mniejszą degradację kleju, czystsze stacje klejenia, ograniczone do minimum wady w przypadku butelek, szybsze wprowadzanie zmian w ramach procedur roboczych i zdolność do zwiększenia produkcji przy wyższych prędkościach. Tym samym, rozwiązania te, działające w oparciu o klej topliwy, przynoszą generalnie same oszczędności.