Rozwiązania z podziałem na branże

Branża opakowaniowa

Stosowane w produkcji opakowań żywności i napojów aplikacje klejowe charakteryzują się ogromną złożonością i muszą spełniać określone wymogi. Niezależnie od tego, czy chodzi o składanie opakowań, zamykanie kartonów, etykietowanie butelek czy specjalistyczne zastosowania, firma Valco Melton dysponuje jednymi z najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie.

Nasze wysiłki w tym zakresie koncentrują się na końcowym użytkowniku produktu. Oferowane przez nas nowoczesne technologie zapewniają udoskonalenie jakości opakowania oraz oszczędniejsze zużycie zarówno materiałów, np. kleju, jak i sprężonego powietrza czy części zamiennych. Stawiamy sobie za cel obniżenie kosztów ponoszonych przez klientów w ramach procesu produkcyjnego oraz zwiększenie wydajności, skrócenie przestojów maszyn i uzyskanie rzeczywistego zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem natychmiastowej redukcji kosztu pakowanego produktu.

Zapewniamy współpracę z Państwa zespołem przy tworzeniu najlepszych z punktu widzenia użytkownika i wymogów zakładu produkcyjnego opakowań, niezależnie od tego, czy wymagają one zastosowania naszych rozwiązań opakowaniowych w zakresie systemów pneumatycznych, technologii „topienia na żądanie“ (Melt-On Demand) czy w pełni elektrycznego dozowania kleju EcoStitch. Firma Valco Melton jest światowym liderem w dziedzinie innowacji dotyczących opakowań żywności i napojów oraz członkiem Stowarzyszenia Opakowań i Technologii Przetwórczych (PMMI).

Zainteresowane osoby z przyjemnością poinformujemy o wszystkich oferowanych przez nas rozwiązaniach w zakresie pakowania z zastosowaniem kleju termotopliwego oraz o jedynym w swoim rodzaju programie badawczo-oceniającym (T&E), posiadającym najlepszą branżową Gwarancję Wydajności. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszamy do skontaktowania się z nami już dzisiaj..