Rozwiązania z podziałem na branże

Odbieranie i zmiana zwojów

Przy odbieraniu i zmianie zwojów w procesie przetwarzania papieru toaletowego i ręczników jednorazowych zwykle pojawią się problemy związane z prawidłowym nanoszeniem kleju. Jego nadmierna lub niewystarczająca ilość stanowi problem, z którym operatorzy muszą się na co dzień zmierzać. Firma Valco Melton dysponuje pełną gamą rozwiązań w zakresie aplikacji odbierania lub zmiany zwojów, dzięki którym można uniknąć powyższych trudności. Precyzyjne kontrolowanie objętości nanoszonego wzdłuż tulei kleju przy użyciu naszych systemów aplikacyjnych do odbierania i zmiany zwojów umożliwia operatorom skoncentrowanie się na innych aspektach procesu przetwarzania papieru.