QA | Vision Inspection Systems - BoxChek

System Kontroli Wizyjnej GapChek

GapChekGapChek wykonuje zdjęcia przedniej i tylnej części każdego pakietu pudeł z tektury falistej w celu zmierzenia łączonych szczelin fałdowanych przez producenta. Dwie kamery są zamontowane nad przenośnikiem za przeciwwyrzutnikiem Flexo-Folder-Gluer. Obie kamery mają ustaloną wysokość i są zamontowane nad najwyższym pakietem. Podczas konfiguracji zamówienia obie kamery są ustawiane serwo w prawo lub w lewo, aby wyrównać się z przybliżoną lokalizacją przerwy w wiązce.

 


Would you like pricing?

SPEAK TO AN EXPERT