D4e Series Melter

Topielnik z pompą zębatą

Topielnik D4-e jest idealny do szerokiej gamy prac z opakowaniami, papierniczych, poligrafii i grafiki, klejenia włókniny i montażu produktów. Konkretne zastosowania obejmują techniki klejenia rozpylaniem, wstęgami, dotykowego-bezpośredniego i strugami dozowanymi o dużej prędkości.

• Topielnik D4-e napędzany jest niezawodnym silnikiem elektrycznym o mocyu 1/4 KM.
• Wydajna pompa zębata osiąga przepustowość rzędu 60 lb/h (27,2 kg/h)
• Zbiorniki z powłoką teflonową chronią przed nadmiernym przypaleniem kleju, co ułatwia konserwację i
zwiększa niezawodność pracy urządzenia
• Zdublowane obwody zabezpieczeń przed przegrzaniem i wbudowany układ zabezpieczenia nadciśnieniowe-
go lepiej chronią zdrowie i życie operatora
• Urządzenie w pełni pasuje do standardowych węży i pistoletów klejowych
• Niezależna regulacja poszczególnych stref grzejnych (maks. 5) ogranicza do minimum straty kleju, a także
umożliwia nanoszenie w dokładnych i równych deseniach
• Atesty zgodności z najważniejszymi normami na świecie

D4e Series Melter
D4e Series Melter
D4e Series Melter
D4e Series Melter

Would you like pricing?

SPEAK TO AN EXPERT