Okleinowanie Profili

Przed oklejeniem profili fornirem, papierem lub folią PCW, systemy dozowania kleju topliwego precyzyjnie nanoszą na podłoże odpowiednią jego warstwę. Do tego celu mogą być stosowane różne środki klejące, od klejów na bazie kopolimeru etylenu z octanem winylu (EVA) i poliolefiny (PO), po poliuretanowe reaktywne (PUR).