Postformowanie

W procesie postformowania, wystający po obu stronach płyty laminat, przyklejony uprzednio do jej powierzchni, jest zginany na bocznych krawędziach i do nich przytwierdzany. Ze względu na grubość podłoża, aby uelastycznić zagięcie i nie dopuścić do łamania się materiału, niezbędne jest liniowe nanoszenie kleju. Równomierne laminowanie zapewnia uzyskanie mocnego spojenia na bocznych krawędziach płyty.