Oklejanie Obrzeży | Uszczelnianie Krawędzi

Celem oklejania obrzeży, najczęściej stosowanego w stolarstwie i meblarstwie, jest estetyczne wykończenie bocznych, nieosłoniętych krawędzi takich materiałów, jak płyty wiórowe lub MDF, co umożliwia nadanie całości jednolitego wyglądu. Stosowane przeważnie do tego celu materiały, typu folii PCW, melaminy czy forniru, naklejane są na odpowiednich podłożach przy użyciu klejów topliwych, głównie na bazie kopolimeru etylenu z octanem winylu (EVA) i poliolefiny (PO), choć także wykorzystuje się kleje poliuretanowe reaktywne (PUR).